لحظه تحویل سال جدید در مناطق مختلف دنیا

دوستان گرامی
با شادباش پیشاپیش فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی
بدین وسیله ساعت تحویل سال نو خورشیدی را به افق  ایران و چند کشور دیگر برای شما ارسال می کنم
شادی های جهان از آن شما و همه ایرانیان باد

ساعت تحویل سال 1390 خورشیدی در ایران و چندکشور دیگر

کشور ساعت دقیقه ثانیه روز
ایران 2 50 45 دوشنبه 1 فروردین
انگلستان 23 20 45 یک شنبه 20 مارس
اروپای مرکزی و غربی 00 20 45 دوشنبه 21 مارس
شرق آمریکا و کانادا 18 20 45 یک شنبه 20 مارس
غرب آمریکا و کانادا 15 20 45 یک شنبه 20 مارس
ترکیه 01 20 45 دوشنبه 21 مارس
ژاپن 10 20 45 دوشنبه 21 مارس
استرالیا – سیدنی 12 20 45 دوشنبه 21 مارس

دادن پاسخ