حقیقتی در مورد شرکت خودرو سازی مزدا

همه دنیا تن است و ایران دل
نیست گوینده زین کلام خجل

چون که ایران دل زمین باشد
دل ز تن به بود یقین باشد

شايد باور اين مطلب سخت باشد كه نام خودروی ژاپنی مزدا بر گرفته از نام اهورا مزدا مي باشد اما برای حصول اطمینان به نشانی کمپانی مزدا که در بالا درج شده بروید . در سمت راست صفحه ای که باز می شود شرکت مزدا دلیل نام گذاری خود را توضیح داده است.
متن انگلیسی زیر عین متن مندرج در سایت مزداست .
خود ببینید و بخوانید.

The company’s name, “Mazda,” derives from Ahura Mazda, a god of the earliest civilizations in West Asia. We have interpreted Ahura Mazda, the god of wisdom, intelligence and harmony, as the symbol of the origin of both Eastern and Western civilizations, and also as a symbol of automobile culture. It incorporates a desire to achieve world peace and the development of the automobile manufacturing industry. It also derives from the name of our founder, Jujiro Matsuda

link : http://www.mazda.com/profile/vision/

ترجمه فارسی : http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://www.mazda.com/profile/vision/&sl=auto&tl=fa

3 پاسخ به “حقیقتی در مورد شرکت خودرو سازی مزدا”

دادن پاسخ