فوائد میوه ها و خوراکی ها

فوائد میوه ها و خوراکی ها


سیب

محافظت از قلب

جلوگیری از یبوست

بند آوردن اسهال

بهبود ظرفیت ریه

نرم کردن مفاصلزرد آلو

مبارزه با سرطان

کنترل فشار خون

حفظ دید چشم

حفاظت در برابر آلزایمر

کند کردن روند پیریآرتیشو یا کنگر فرنگی

کمک به هضم غذا

پایین آوردن کلسترول

محافظت از قلب

ثابت نگهداشتن قند خون

محافظت در برابر بیماری کبدآوکادو

مقابله با بیماری دیابت

پایین آوردن کلسترول

کمک به جلوگیری از سکته

کنترل فشار خون

نرم کردن پوستموز

محافظت از قلب

آرام کردن سرفه

تقویت استخوان ها

کنترل فشار خون

بند آوردن اسهاللوبیا

جلوگیری از یبوست

چاره هموروئید

پایین آوردن کلسترول

مبارزه با سرطان

ثابت نگهداشتن قند خونچغندر

کنترل فشار خون

مبارزه با سرطان

تقویت استخوان ها

محافظت از قلب

کمک به کاهش وزنسته ی آبی

مبارزه با سرطان

محافظت از قلب

ثابت نگهداشتن قند خون

زیاد کردن حافظه

جلوگیری از یبوستبراکلی یا کلم سیاه

تقویت استخوان ها

حفظ دید چشم

مبارزه با سرطان

محافظت از قلب

کنترل فشار خونکلم

مبارزه با سرطان

جلوگیری از یبوست

گسترش کاهش وزن

محافظت از قلب

چاره هموروئیدطالبی، گرمک

حفظ دید چشم

کنترل فشار خون

پایین آوردن کلسترول

مبارزه با سرطان

نگهداری سیستم ایمنی بدنهویج

حفظ دید چشم

محافظت از قلب

جلوگیری از یبوست

مبارزه با سرطان

گسترش کاهش وزنگل کلم

محافظت در برابر سرطان پروستات

مبارزه با سرطان سینه

تقویت استخوان ها

بیرون کردن کوفتگی، کبودی

محافظت در برابر بیماری قلبیگیلاس

محافظت از قلب

مبارزه با سرطان

پایان دادن به بیماری بی خوابی

کند کردن روند پیری

حفاظت در برابر آلزایمرشاه بلوط

گسترش کاهش وزن

محافظت از قلب

پایین آوردن کلسترول

مبارزه با سرطان

کنترل فشار خونفلفل قرمز

کمک به هضم غذا

تسکین گلودرد

باز کردن سینوس ها

مبارزه با سرطان

بالا بردن سیستم ایمنی بدنانجیر

گسترش کاهش وزن

کمک به جلوگیری از سکته

پایین آوردن کلسترول

مبارزه با سرطان

کنترل فشار خونماهی

محافظت از قلب

زیاد کردن حافظه

محافظت از قلب

مبارزه با سرطان

نگهداری سیستم ایمنی بدنبزرک

کمک به هضم غذا

مقابله با بیماری دیابت

محافظت از قلب

بهبود سلامت ذهنی

بالا بردن سیستم ایمنی بدنسیر

پایین آوردن کلسترول

کنترل فشار خون

مبارزه با سرطان

از بین بردن باکتری

مبارزه با قارچگریپ فروت یا دارابی

محافظت در برابر حمله قلبی

گسترش کاهش وزن

کمک به جلوگیری از سکته

مبارزه با سرطان پروستات

پایین آوردن کلسترولانگور

حفظ دید چشم

غلبه بر بیماری سنگ کلیه

مبارزه با سرطان

افزایش جریان خون

محافظت از فلبچای سبز

مبارزه با سرطان

محافظت از قلب

کمک به جلوگیری از سکته

گسترش کاهش وزن

از بین بردن باکتریعسل

درمان زخم

کمک به هضم غذا

محافظت در برابر زخم معده

افزایش انرژی

مبارزه با آلرژیلیمو

مبارزه با سرطان

محافظت از قلب

کنترل فشار خون

نرم کردن پوست

جلوگیری از کمبود ویتامین ثلیمو ترش

مبارزه با سرطان

محافظت از قلب

کنترل فشار خون

نرم کردن پوست

جلوگیری از کمبود ویتامین ثانبه

مبارزه با سرطان

زیاد کردن حافظه

تنظیم غده تیروئید

کمک به هضم غذا

حفاظت در برابر آلزایمرقارچ

کنترل فشار خون

پایین آوردن کلسترول

از بین بردن باکتری

مبارزه با سرطان

تقویت استخوان هاجو دوسر

پایین آوردن کلسترول

مبارزه با سرطان

مقابله با مرض دیابت

جلوگیری از یبوست

نرم کردن پوستروغن زیتون

محافظت از قلب

گسترش کاهش وزن

مبارزه با سرطان

مقابله با بیماری دیابت

نرم کردن پوستپیاز

کاهش خطر حمله قلبی

مبارزه با سرطان

از بین بردن باکتری

پایین آوردن کلسترول

مبارزه با قارچپرتغال

نگهداری سیستم ایمنی بدن

مبارزه با سرطان

محافظت از قلب

منظم کردن تنفس
هلو

جلوگیری از یبوست

مبارزه با سرطان

کمک به جلوگیری از سکته

کمک به هضم غذا

چاره هموروئیدبادام زمینی یا پسته شامی

محافظت در برابر بیماری قلبی

گسترش کاهش وزن

مبارزه با سرطان پروستات

دادن پاسخ