دهکده صد نفری (آماری جالب از مردم جهان)

اگر بتوانیم جمعیت روی زمین را دقیقاً به اندازه یک دهکده صد نفری کوچک کنیم به طوری که تمامی نسبت های انسانی موجود، تغییر نکند نسبت بین این صد نفر به صورت زیر درخواهد آمد:

57 نفر آسیایی
21 نفر اروپایی
14 نفر آمریکایی(شامل آمریکای شمالی و جنوبی)
8 نفر آفریقایی

52 نفر زن
48 نفر مرد

70 نفر رنگین پوست
30 نفر سفید پوست

70 نفر غیر مسیحی
30 نفر مسیحی

89 نفر با رفتار جنسی سالم
11 نفر با رفتار جنسی منحرف

6 نفر صاحب 59 درصد کل ثروت جهان که همه آنها از ایالات متحده آمریکا هستند

80 نفر در خانه های زیر استاندارد زندگی می کنند.

50 نفر از سوء تغذیه رنج می برند.

یک نفر در حال مرگ و یک نفر در حال تولد است.

یک نفر(بله تنها یک نفر) دارای تحصیلات دانشگاهی است.

یک نفر دارای کامپیوتر است.

دادن پاسخ