آروزی یک یهودی

سلام

این ایمیل رو چند روز پیش دریافت کردم که به نظرم جالب بود ،
براتون ترجمه کردم و اینجا میزرامش …
آروزی یک یهودییک یهودی که هیچ فرزندی نداشت ، فقیر بود و خانه ای برای سکونت نداشت و مسئول
مراقبت از مادر نابینایش بود، مرتبا به درگاه خداوند دعا می کرد تا وضعیت زندگی اش
بهتر شود .خداوند که از عبادات این بنده تحت تاثیر قرار گرفته  بود ، به او
اجازه داد یک آروز بکنه ، فقط یک آرزو  ….یهودی گفت باشه و تشکر کردتنها آروزی من اینه که : مادرم ، همسرم رو در حالی که یک
گردنبد الماس 20 میلیون دلاری را در گردن بچه ام میندازه ببینه که در ماشین بنزم که
در کنار استخر کاخ 5 هکتاریم پارک شده نشسته.خدا:لعنتی ! هنوز
خیلی چیزا مونده که از این یهودی ها باید یاد بگیرم …


A Jew’s
wish…….
A Jew having no children, no money, no home and a blind mother, prays sincerely to God for improving his status in life.
God is very pleased with his prayer, and………… grants him one wish……….. just one !!!!!!!!!!!!
The Jew says OK God, thanks!My one and only wish is-

‘I want my Mom to see my wife putting, a twenty million dollar diamond necklace around my child’s neck, in my Mercedes Benz 600 parked near the swimming pool of our new 5 acre bungalow in Beverly Hills.’

GOD: Damn it ! I still have a lot to learn from these Jews.

 

 

دادن پاسخ